Software for bærekraftig masse­forvaltning

Smartere bruk og smartere transport av overskuddsmasser

Klimaklok massehåndtering

RockExchange er et verktøy for gjenvinning av overskuddsmasse og beregning av reduserte CO2-ekvivalenter

Market

Tilby eller finn overskuddsmasse mellom prosjketer og aktører.

Planner

Estimer transport, kostnader og detaljerte klimautslipp for ditt prosjekt.

SafeDepot

Digital registrering og dokumentasjon for massemottak.

Kutt kostnader

Transport av masser over lange distanser er svært kostbart. Mellomlagring og økt arealbruk gir økte kostnader. Å ta ut nye masser for å sikre nok byggeråstoff er også kostbart.

Ved å dele og tilgjengeliggjøre overskuddsmasser på tvers av aktører og prosjekter i regionen, blir det enklere å inngå avtaler som gagner flere parter. Med RockExchange kan du arbeide med masseforvaltning for å kutte kostnader – og klimagassutslipp.

Finn bærekraftige løsninger allerede i planleggings­fasen

Store utbyggingsprosjekter har lange planleggingsperioder, og allerede der bør man ha en plan for hvordan overskuddsmasser skal håndteres.

I RockExchange har vi lagt opp til at man som tilbyder kan legge ut masser som man vet vil bli tilgjengelige frem i tid. Allerede da vil det være mulig for andre utbyggere å reservere ønsket volum av den prosjekterte overskuddsmassen til sitt planlagte prosjekt.

Målet er nemlig at prosjekter skal kunne finne hverandre allerede i planleggingsfasen slik at mellomlagring, uttak av nye masser, eller bruk av deponi ikke blir nødvendig.

Kobler sammen store og små aktører

En velfungerende markedsplass må ha et relevant tilbud for både store og små aktører i bransjen. RockExchange gjør det mulig for de mindre entreprenørene å overta volumer som er tilpasset deres prosjekter.

Det at man kan overta akkurat den mengden man trenger gjør tilbudet i markedsplassen mer fleksibelt, og det  åpner opp for at flere mindre aktører kan bidra i gjenvinningsarbeidet.

Appen som flytter fjell

En felles markedsplass øker transparens i bransjen, gir mer sporbarhet, og setter standarder på tvers av aktører. Fokuset på klimaregnskap og gjenvinning vil også motivere alle aktører i bransjen, både store og små, til å anse overskuddsmasser mer som en ressurs enn avfall.

to personer med en mobiltelefon ved en steinhaug

"En fleksibel applikasjon som legger til rette for økt samhandling mellom aktører, og som kan brukes som et verktøy for å finne de mest bærekraftige løsningene for massehåndtering"

– Rogaland fylkeskommune, juni 2022

Vil du vite mer om RockExchange?