Veien til RockExchange

Løsningen markedet har ventet på

Norsk IT-satsing for bærekraftig massehåndtering

Netpower er et norsk IT-selskap med over 25 års erfaring innen utvikling av skreddersydd software for privat næringsliv og offentlig sektor. I 2021 vant Netpower en offentlig anbudskonkurranse på Island med oppdrag om å utvikle et felles markedssystem for gjenbruk av overskuddsmasser i utbyggingsprosjekter.

Bygg- og anleggsbransjen produserer daglig overskuddsmasser som regnes som avfall, og oppdraget var en del av et innovasjonsprosjekt for grønn omstilling i offentlig utbygging.

Bærekraftig massehåndtering handler om å gjenbruke jord- og steinmasser fra et utbyggingsprosjekt, i et annet planlagt prosjekt, slik at man reduserer produksjon og transport av «nye» masser.

– Vi ønsket å lage noe som ikke eksisterte, en applikasjon som kunne fungere som en markedsplass for aktører i bygg- og anleggsbransjen, hvor man kunne tilby og etterspør ulike typer overskuddsmasser. Løsningen måtte være enkel å bruke, enten om man sitter på et kontor, eller er ute i felt med en mobil, forteller Hildur Sif Arnardottir, leder for sentrale offentlige anskaffelser i Rikiskaup på Island.

Applikasjonen fikk navnet «Mølundur», et ordspill som kombinerer de islandske ordene for jord og gjenbruk. Prosjektet er nå rullet ut til utvalgte entreprenører på Island.

 

Satser i Norge

Etter at den mye omtalte start-upen LoopRocks ble avviklet, har det vært et hull i markedet. Det finnes i dag en rekke ulike systemer som kan beregne mengden overskuddsmasse i et prosjekt, men ingen av dem kan logge og rapportere bærekraftsdata basert på gjenvunnet masse.

– Vi har allerede inngått et samarbeid med Rogaland fylkeskommune som lenge har vært på jakt etter et produkt som dette til sine prosjekter. Den interessen vi også opplever fra andre fylkeskommuner og entreprenører gjør at vi nå velger å øke antall utviklere som jobber på produktet. Vi skal videreutvikle produktet for det norske markedet, og nå skal vi satse her hjemme, sier Morten Hjelle, CEO i Netpower.

Anders Endresen, prosjektleder i Netpower, tror at den store interessen for produktet skyldes at både bygg- og anleggsbransjen, og lovverket som styrer dem, er i endring.

– EUs retningslinjer om gjenvinning av minst 70% av overskuddsmasser forutsetter at man har gode verktøy for massehåndtering og klimaregnskap.

– Vi tror vårt produkt er verktøyet bransjen har etterspurt til dette formålet, og vi gleder oss til å se appen i bruk også her i Norge, avslutter han.

 

September 2022

Netpower presenterer Island sin løsning, Mølundur, for statsforvalteren i Rogaland.

Innovasjonspartnere

Vi er alltid interessert i å jobbe sammen med fagmiljøer for å utvikle de beste softwareproduktene. Ta kontakt med oss hvis du er interessert i et innovasjonssamarbeid.

Ta kontakt

Vil du vite mer om RockExchange?